Članek za spletni portal uživajmo.si

Zimske radosti so povezane z zimskimi športi, še posebej s smučanjem, ki se nahaja v DNK zapisu skorajda slehernega Slovenca.

Razvoj smučarske tehnike, sobivanje smučarjev in deskarjev ter višje hitrosti sedanjega načina smučanja so žal privedle tudi do bistveno hujših in bolj kompliciranih poškodb v primeru nezgod. Tudi splošni sociološki pojavi, ki so povezani z brezobzirnostjo in nespoštovanjem pravic drugih, botrujejo neljubim dogodkom.

Zakon o varnosti na smučiščih določa obveznosti vseh, tako smučarjev kot tudi upravljalcev smučišč. V primeru škode, ki jo smučar ali deskar utrpi na smučišču, za katerega meni, da ni bilo ustrezno pripravljeno, tako denimo v smislu teptanja, obsežnih ledenih zaplat, neustreznih označb, nezavarovanih nevarnih delov smučišč in neoblazinjenih stebrov vlečnic in sedežnic, ipd., je pretežna odgovornost na strani upravljalcev. Ob ugotavljanju odgovornosti upravljalcev smučišč se je pri uveljavljanju odškodnine potrebno zavedati, da so zaradi zgoraj navedenih pomanjkljivosti nevarni odseki ali nevarna mesta na smučišču povezana s t.i. pravnim standardom, kar pomeni, da bosta morala tako zavarovalnica kot tudi sodišče v vsakem konkretnem primeru, ob upoštevanju vseh okoliščin škodnega dogodka, takšno anomalijo smučišča napolniti s pravno vsebino, ki bo v konkretnem primeru opredelila tiste nevarnosti, ki jih na smučišču  ni bilo pričakovati.

Pri dokazovanju so pomembne tudi vremenske razmere na smučišču in seveda tudi vedenje smučarja.
Pri dokazovanju so pomembne tudi vremenske razmere na smučišču (mrak, megla, morebitno sneženje) in seveda tudi vedenje smučarja, ki mora biti prilagojeno konkretnim vremenskim ali terenskim ter lastnim omejitvam. Pogosto se primeri, da ne glede na ugotovljeno napako upravljalca, tudi smučar nosi del ali pa precejšnjo stopnjo odgovornosti za nastanek škodnega dogodka. Tedaj govorimo o deljeni odgovornosti, ki seveda vpliva tudi na višino zahtevane oziroma vtoževane odškodnine.

Ob morebitni poškodbi je (v kolikor to omogoča zdravstveno stanje, se razume) zelo pomembno zavarovati dokaze. To pomeni fotografirati nevarno mesto, kjer je prišlo do poškodbe, prijaviti poškodbo odgovornim osebam na smučišču, ki o tem naredijo zapisnik in shraniti podatke morebitnih prič. Razmere na smučišču so namreč podvržene hitrim spremembam. Sneg in led se pač topita, mar ne?

Takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča pa vam svetujemo, da poiščete ustrezno pravno pomoč.