Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo

Strokovnjaki pri Odvetniški družbi Krapenc in odvetniki nudimo na področju gospodarskega prava storitve svetovanja in zastopanja domačim in tujim pravnim osebam ter samostojnim podjetnikom. Poleg vseh storitev iz civilnopravnega področja naše delo na tem področju obsega še statusno pravo, pravo gospodarskih poslov, pravo vrednostnih papirjev, pravo industrijske lastnine, transportno pravo, zavarovalno pravo ter tržno in konkurenčno pravo. Strankam se individualno posvetimo in naše svetovanje in zastopanje prilagodimo potrebam njihovega posla. Poleg svetovanja za naše stranke pripravljamo poslovne sporazume ter splošne akte, v primeru sporov pa jih zastopamo v sodnih, upravnih in drugih postopkih.