Krapenc & odvetniki

CIVILNO PRAVO

Civilno pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki urejajo osebna in premoženjska razmerja, v katerih so pravni subjekti prirejeni (enakopravni) in avtonomni. Pravila civilnega prava so po večini dispozitivne narave.

Načelo avtonomije omejujejo nekatera prisilna pravna pravila, ki preprečujejo, da bi pravni subjekti zlorabljali avtonomijo. O avtonomiji govorimo vse dotlej, dokler pravni subjekti svobodno oblikujejo medsebojne pravice in obveznosti. V civilno pravo spadajo tudi področja stvarnega, obligacijskega, dednega in avtorskega prava.

Podpanoga civilnega prava je bilo tudi družinsko pravo, ki se je postopoma razvilo v samostojno pravno panogo. Temeljni načeli civilnega prava sta načelo vestnosti in poštenja ter prepoved, da pravni subjekti svoje pravice zlorabljajo.

NOVICE

Članek za spletni portal Uživajmo.si

13. 01. 2017

Zimske radosti so povezane z zimskimi športi, še posebej s smučanjem, ki se nahaja v DNK zapisu skorajda slehernega Slovenca. Preberite članek odvetnika Krapenc glede nesreč na smučiščih.

PRAVNI NASVETI