Krapenc & odvetniki

GOSPODARSKO PRAVO

Gospodarsko (trgovinsko) pravo obsega pravna pravila in pravna načela, ki urejajo pravni status in pravne posle gospodarskih subjektov. Temeljni podpanogi gospodarskega prava sta statusno pravo in pravo gospodarskih poslov. H gospodarskemu pravu sodijo tudi podpanoge, pravo vrednostnih papirjev, pravo industrijske lastnine, transportno pravo, zavarovalno pravo ter tržno in konkurenčno pravo. Statusno pravo zajema tvarino, ki se nanaša na tipologijo gospodarskih subjektov, na njihovo ustanavljanje in prenehanje, na njihovo pravno osebnost in na notranjo organizacijo posameznih vrst gospodarskih subjektov. Pravna pravila statusnega prava so po večini prisilne narave.

Pravo gospodarskih poslov se osredotoča na pravne posle, ki jih sklepajo gospodarski subjekti. V to pravno podpanogo sodijo pravna pravila in pravna načela o skupnih značilnostih gospodarskih poslov, o poglavitnih pravnih poslih gospodarskih subjektov (trgovcev) in o tipičnih gospodarskih poslih. Slovenija prevzema rešitev, ki jo je uvedel že zakon o obligacijskih razmerjih (1978). Po tem zakonu se njegova pravila uporabljajo tudi za gospodarske pogodbe, če ni zanje izrecno določeno kaj drugega. Tej zasnovi sledi Obligacijski zakonik, ki je še nekoliko bolj jasen: gospodarske pogodbe so vse tiste pogodbe, ki jih med seboj sklepajo gospodarski subjekti. Gospodarski subjekti pa so zlasti gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter samostojni podjetniki posamezniki.

NOVICE

Članek za spletni portal Uživajmo.si

13. 01. 2017

Zimske radosti so povezane z zimskimi športi, še posebej s smučanjem, ki se nahaja v DNK zapisu skorajda slehernega Slovenca. Preberite članek odvetnika Krapenc glede nesreč na smučiščih.

PRAVNI NASVETI