Krapenc & odvetniki

UPRAVNO PRAVO

Upravno pravno obsega pravna pravila in pravna načela o organizaciji in dejavnosti državne in javne uprave, o pravicah in pravnih dolžnostih v upravnopravnih razmerjih ter o nadzorovanju in odgovornosti upravnih organov. Upravnopravna so samo tista pravna razmerja, v katerih je ena stranka nosilec oblasti oziroma javnega pooblastila, da kot oblastno nadrejeni subjekt odloči o pravici, obveznosti ali koristi drugega pravnega subjekta. V upravnopravno razmerje vstopijo bodisi organi državne in javne uprave bodisi ti in druge pravne osebe (npr. razmerje med državnimi organi in posameznimi gospodarskimi družbami) ali pa gre za razmerja med organi državne in javne uprave na eni in posamezniki na drugi strani (npr. razmerja pri posameznih vrstah upravnih aktov). Posebnost upravnega prava je, da so upravne zadeve vselej (tudi) v javnem interesu. Upravno pravo je mogoče deliti na organizacijsko upravno pravo, materialno upravno pravo in na upravno postopkovno pravo.

Skupni imenovalec upravne dejavnosti je, da ni sama sebi namen. Uprava je vselej strokovna in nujno potrebna a pomožna dejavnost, ki omogoča potek temeljne dejavnosti. Materialno upravno pravo sestavljajo pravna načela in pravna pravila o pravicah in dolžnostih pravnih subjektov v upravnopravnih razmerjih. Področja materialnega upravnega prava se nenehoma spreminjajo in dopolnjujejo. Paleta najrazličnejših družbenih razmerij, ki morajo biti vsaj v nekaterih razsežnostih urejena kot upravnopravna razmerja, je lepo razvidna iz področij, ki jih zajemajo posamezna državna ministrstva. Pomembne podpanoge materialnega upravnega prava so pravo državljanstva in osebnih stanj, policijsko pravo, upravno ekološko pravo, komunalno pravo, urbanistično in gradbeno pravo, vodno pravo, agrarno pravo, rudarsko pravo, lovsko pravo, prometno pravo in javno gospodarsko pravo. Večina podpanog se prepleta tudi s pravnimi pravili o ustroju in o posebnih postopkih v katerih delujejo posamezni upravni organi.

NOVICE

Članek za spletni portal Uživajmo.si

13. 01. 2017

Zimske radosti so povezane z zimskimi športi, še posebej s smučanjem, ki se nahaja v DNK zapisu skorajda slehernega Slovenca. Preberite članek odvetnika Krapenc glede nesreč na smučiščih.

PRAVNI NASVETI