Krapenc & odvetniki

FINANČNO PRAVO

Pravna panoga finančnega prava ureja finančno dejavnost države in finančnopravna razmerja med pravnimi subjekti. Finančno pravo vključuje pravna pravila in pravna načela o finančnem poslovanju državnih organov glede zbiranja, delitve in uporabe dohodkov (npr. davkov, carin, taks) zaradi financiranja javnih dejavnosti. Finančno pravo ureja tudi organizacijo in poslovanje bank, plačilni promet v državi in nadzor nad tem prometom. Pomembne podpanoge finančnega prava so proračunsko, davčno in monetarno-bančno pravo. Finančnopravna razmerja so tipična javnopravna razmerja, v katerih je ena stranka vselej državni oblastni organ, ki deluje v javnem interesu. Nekateri menijo da je finančno pravo del upravnega prava.

NOVICE

Članek za spletni portal Uživajmo.si

13. 01. 2017

Zimske radosti so povezane z zimskimi športi, še posebej s smučanjem, ki se nahaja v DNK zapisu skorajda slehernega Slovenca. Preberite članek odvetnika Krapenc glede nesreč na smučiščih.

PRAVNI NASVETI