Krapenc & odvetniki

KAZENSKO PRAVO

Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. Opisi kaznivih dejanj zajemajo vse tiste kazenskopravne prepovedi in zapovedi, ki varujejo temeljne človeške in družbene dobrine. Kazensko pravo je povezano z vsemi drugimi pravnimi panogami. Kazenskopravne prepovedi in zapovedi sankcionirajo temeljna vedenjska pravila iz drugih pravnih panog (npr. iz ustavnega, mednarodnega, delovnega, civilnega ali družinskega prava), če so zavarovane dobrine tako pomembne, da jih je treba tudi kazenskopravno zavarovati.

Temeljna načela kazenskega prava so načela človekovega dostojanstva in humanosti (npr. prepoved smrtne kazni, mučenja in ponižujočega kaznovanja), načelo legitimnosti in omejenosti represije samo na primere, ko varstva človeka in drugih temeljnih vrednot ni mogoče zagotavljati drugače, načelo zakonitosti, načelom subjektivne ali krivdne odgovornosti ter načelo sorazmernosti med kaznivim dejanjem in kaznijo (načelo pravične kazni).

NOVICE

Članek za spletni portal Uživajmo.si

13. 01. 2017

Zimske radosti so povezane z zimskimi športi, še posebej s smučanjem, ki se nahaja v DNK zapisu skorajda slehernega Slovenca. Preberite članek odvetnika Krapenc glede nesreč na smučiščih.

PRAVNI NASVETI