Delovno pravo

Delovno pravo

Področje delovnega in socialnega prava je pravna panoga s katero se v življenju vsakodnevno srečuje sleherni član naše družbe. Pri Odvetniški družbi Krapenc in odvetniki se zavedamo pomembnosti tega pravnega področja na katerem delujemo že od začetka našega obstoja. Svetovanje nudimo tako delavcem kot delodajalcem, pri sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja, sestavljanju pogodbe o zaposlitvi, pripravi splošnih aktov itd. Po potrebi nudimo tudi zastopanje v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ugotavljanju disciplinske odgovornosti, ter v sodnih postopkih pred delovnimi sodišči in drugimi državnimi organi. Pomoč nudimo tudi pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanje, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, socialnega varstva ter varstva otrok in družine itd.