Družinsko pravo

Družinsko pravo

Družinsko pravo se je iz civilnega prava razvilo v lastno pravno panogo, katere pravila in načela, se vse bolj razlikujejo od splošnega civilnega prava. Pri Odvetniški družbi Krapenc in odvetniki že od vsega začetka posvečamo veliko pozornosti posebnostim ureditve na družinskopravnem področju. Našim strankam svetujemo pri sporazumnih razvezah zakonske zveze, dogovorih o varstvu in vzgoji otrok, sporazumnih delitvah premoženja itd. Kadar rešitve ni moč doseči z medsebojnim dogovorom pa za stranke sestavljamo tudi tožbe in druge vloge ter jih zastopamo v postopkih razveze zakonske zveze, preživninskih obveznosti, premoženjskih zahtevkih med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji itd.