Prekrškovno pravo

Prekrškovno pravo

Vplivi na življenje posameznika so na področju prekrškovnega prava še posebej neprijetni. Na tem področju sta zato pridobitev mnenja strokovnjaka in hiter odziv, še kako pomembna. Odvetniška družba Krapenc in odvetniki aktivno deluje na celotnem področju prekrškovnega prava. Za stranke sestavljamo ugovore, pritožbe in ostale vloge ter jih po potrebi tudi zastopamo v prekrškovnih postopkih pred policijo in sodišči.