Nepremičninsko pravo

Nepremičninsko pravo

Nepremičninsko pravo kot posebna veja stvarnega prava postaja vse bolj zapleteno in podrobno urejeno pravno področje. Pri Odvetniški družbi Krapenc in odvetniki smo zaznali specifike in kompleksnost te tematike, zato redno spremljamo spremembe predpisov na tem področju. Za naše stranke izvajamo preglede pravnih stanj nepremičnin, ob nakupu nepremičnin jim svetujemo in sestavljamo potrebno dokumentacijo, nudimo pravno pomoč ob vpisih v zemljiško knjigo in druge uradne registre, oblikujemo etažne sporazume itd.