Stroški higienskih ukrepov, kdo jih je dolžan kriti: gostinci ali država?