ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRŽAVE – ALI LAHKO GOSPODARSKA DRUŽBA ZARADI NEUČINKOVITIH UKREPOV ZAHTEVA ODŠKODNINO?

Jesenski val epidemije COVID-19 je pokazal, da država tudi z izrazito omejevalnimi in strogimi ukrepi, le-te ni uspela zajeziti, kljub dejstvu, da Vlada in državni organi RS vzdržujejo stanje strogih omejevalnih ukrepov bistveno dlje časa, kot drugod po Evropi. Ob tem se poraja utemeljeno vprašanje, ali so bili sprejeti ukrepi sploh učinkoviti?

Kratek prispevek je namenjen pravnim osebam in njihovim predstavnikom, ki se v teh težkih časih soočajo s finančnimi izgubami, ki so posledica striktnih ukrepov, ki povečini prepovedujejo poslovanje oziroma opravljanje gospodarske dejavnosti oziroma le-to omejujejo. Čeprav se vsekakor strinjamo, da je potrebno za zagotovitev varnosti in zdravja ljudi upoštevati ukrepe, menimo da to velja le za tiste ukrepe, ki so smotrni in primerni in ki v skladu z načelom sorazmernosti opravičujejo zmanjševanje pravic.

Eden izmed ukrepov, o katerem bi se dalo razpravljati ali je primeren in sorazmeren, je gotovo ukrep omejitve prodaje blaga in storitev. Zakaj se namreč prepoveduje prodaja blaga po trgovinah (npr. trgovinam s pohištvom ali oblačili), če pa bi lahko tudi te trgovine omejile prisotnost števila obiskovalcev glede na kvadraturo in ustrezno razkuževala prostore, kot to počno živilske trgovine, s tem pa bi spoštovale priporočila NIJZ in prispevale k zmanjševanju okužb.

Še bolj utemeljeno se lahko sprašujemo o upravičenosti popolnega zaprtja avtomobilskih salonov. Medtem, ko so ostale države članice EU v drugem valu svoje ukrepe prilagodile specifikam avtomobilistične potrošnje, se to v RS ni zgodilo. Po pregledu ukrepov za zajezitev epidemije držav kot so Španija, Italija, Nemčija, Francija in Velika Britanija gre ugotoviti, da nobena izmed držav v drugem valu epidemije delovanja avtomobilskih salonov ni popolnoma prepovedala. Še več, v kar treh izmed naštetih petih držav so avtosaloni do nedavnega obratovali normalno in brez posebnih omejitev.[1] Ob dejstvu, da avtomobilske salone običajno sestavljajo obsežni prostori z velikimi zračnimi masami, ki brez težav zagotavljajo upoštevanje vseh ukrepov socialnega distanciranja, je odstopanje vladnih organov RS od razumne prakse ostalih evropskih držav zares težko razumeti.

Neosnovano in nesorazmerno zapiranje vseh dejavnosti kar tako povprek, ob tem da je vedno bolj jasno, da le-te niso primarni vir okužb, bi lahko predstavljalo protipravno ravnanje države in njenih organov ter bi dajalo podlago za odškodninsko odgovornost države. Ob prisotnosti vseh predpostavk odškodninske odgovornosti, bi gospodarske družbe lahko zahtevale odškodnino za povračilo premoženjske škode, s tem pa bi si lahko vsaj nekoliko finančno opomogle.

V kolikor se v prebranem prispevku prepoznate in menite, da je vaša gospodarska družba utrpela škodo, za katero je odgovorna država s svojimi neutemeljenimi ukrepi, predlagamo, da nam pišete na elektronski naslov info@krapenc.si in se pri nas oglasite na posvetu.

Vse dobro v letu 2021 vam želi mag. Primož Krapenc z ekipo Odvetniške družbe Krapenc in odvetniki!


[1] Covid-19 Auto & Mobility Consumer Insight – results from consumer survey November 6-10, 2020, McKinsey & Company.