Država plačala za smrt 3 mladih

Višje sodišče v Celju je lani pravnomočno razsodilo, da je Aleš Grofelnik upravičen do odškodnine zaradi duševnih bolečin ob izgubi brata Davorja. Bratje in sestre so do odškodnine zaradi nepremoženjske škode upravičeni zgolj izjemoma, kadar je med njimi obstajala trajnejša življenjska skupnost. In med njima je se je glasilo sporočilo sodišča. Alešev odvetnik Primož Krapenc nam je tedaj povedal, da je pričakoval ugodno sodbo. Njegova pisarna pa je v pravdnem postopku zastopala tudi starše Davorja Grofelnika in Dragana Žunića, a te štiri tožbe so mirovale do pravnomočnega zaključka Aleševega primera. »Seveda je zdaj jasno, da so tudi oni upravičeni do odškodnine zaradi izgube svojih otrok. Obema toženima strankama smo že poslali poziv za plačilo odškodnine,« je odvetnik povedal po izidu višje sodbe.

pl1-1