Izvršilno pravo

Izvršilno pravo

Izvršilni postopek je zadnji stadij v postopku uveljavljanja pravic. O izvršbi v ožjem pomenu besede govorimo takrat, kadar se zahteva neposredna realizacija upnikove terjatve na podlagi že pravnomočne in izvršljive sodne odločbe oz. drugega izvršilnega naslova. Strokovnjaki pri Odvetniški družbi Krapenc in odvetniki se zavedamo, da pravica brez njene dejanske uresničitve nima prave vrednosti, zato dajemo temu pravnemu področju poseben pomen. Strankam svetujemo in stojimo ob strani vse od začetka postopka do uresničitve njihovih pravic.